AarhusCare er lukket ned

Vi tilbyder ikke flere forløb

Vi yder gratis psykologisk rådgivning til borgere over 30

Hos AarhusCare tilbyder vi gratis psykologisk rådgivning og samtaleterapi til udsatte, voksne borgere over 30 år i Aarhus Kommune. Vi er et tilbud drevet af frivillige terapeuter og psykologer, der alle har et ønske om at gøre en forskel for mennesker, som har brug for at tale med én om livets udfordringer, kriser eller andet. AarhusCare henvender sig særligt til borgere, der har svært ved at anvende de offentlige tilbud eller er dårligt økonomisk stillet i forhold til selv at skulle betale for et privat terapeutisk forløb hos en praktiserende psykolog eller psykoterapeut.

Hvis du står i akut krise og oplever presserende selvmordstanker, er det vigtigt, at du først og fremmest tager kontakt til egen læge og/eller vagtlæge.

Hvem er vi?

AarhusCare henvender sig til udsatte voksne over 30 år fra Aarhus Kommune.

Vi er et tilbud til personer, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at indgå i et privatbetalt eller offentligt psykologisk tilbud.

Hvad gør vi?

AarhusCare tilbyder gratis psykologisk rådgivning og samtaleterapi.

Vi har terapeuter fordelt på forskellige lokaliteter i Aarhus. Vi er et tilbud drevet af Blå Kors Danmark og KSA Aarhus med støtte fra TrygFonden.

Hvordan?

Samtaler hos os foregår i trygge rammer og under fuld tavshedspligt.

Du kan henvende dig til os telefonisk, på mail eller via sms. Du kan også møde op hos et af vores samarbejdende væresteder.

Lidt om projektet

AarhusCare er et projekt drevet i samabejde med Blå Kors Danmark og KSA Aarhus med økonomisk støtte fra TrygFonden. Vi består af to primære koordinatorer, adskillige samarbejdende væresteder og tilbud i Aarhus samt af et hold af frivillige psykologer, terapeuter og psykologistuderende.

AarhusCares formål er at tilbyde gratis psykologisk rådgivning og terapi til udsatte voksne borgere over 30 år i Aarhus Kommune.

Vi er kommet til verden på baggrund af et ønske om at hjælpe voksne borgere, der har det svært i livet eller er gået i stå med at profitere fra andre tilbud eller offentlig hjælp. Vi hjælper mennesker, der har svært ved at navigere i tilværelsen og ikke selv kan betale for private forløb hos praktiserende psykologer og psykoterapeuter.

Vores værdigrundlag er, at alle mennesker har ret til et værdigt liv, respekt og ligeværdighed. Derfor møder vi enhver borger med empati og omsorg, og vi vægter den tillidsfulde relation højt.