AarhusCare er lukket ned

Vi tilbyder ikke længere forløb

Hvem kan søge hjælp?

Voksne borgere (30+ år) i Aarhus Kommune, der trods en lægehenvisning ikke har økonomisk råderum til at betale egenbetalingen hos en privatpraktiserende psykolog.

Hvem kan ikke modtage terapi i AarhusCare

  • Borgere, der har et aktivt misbrug af alkohol og/eller stoffer
  • Borgere, der aktuelt modtager behandling hos en psykolog eller i psykiatrien 
  • Borgere, der er henvist til psykiatrien og står på venteliste
  • Borgere, der har råd til egenbetalingen hos en privatpraktiserende psykolog, men står på venteliste.
  • Borgere, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse og/eller udviklingshæmning
  • Borgere, der har en aktiv psykose.
  • At være på SU eller dagpenge kvalificerer ikke i sig selv til at modtage terapi via AarhusCare.

Hvis du er fagperson kan du lære yderligere her:

Søg hjælp til det der tynger

AarhusCare henvender sig til udsatte voksne borgere over 30 år i Aarhus Kommune.

Vi hjælper personer, der kæmper med ensomhed, relationsproblemer, familieproblemer, psykisk sårbarhed eller tilsvarende. Vi er sat i verden for at yde psykologisk rådgivning og terapi, og for at hjælpe dig dér, hvor du er i dit liv lige nu.

Vi er et tilbud til dig, der ikke selv har økonomisk råderum til at betale for et forløb hos en privatpraktiserende terapeut eller psykolog.

Bemærk: Vi har i øjeblikket lukket for nye henvendelser